ภาพกิจกรรมการบรรยายพิเศษประจำเดือนมกราคม

จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอยุธยาแกรนด์ โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

Downloadภาพทั้งหมด