เก็บภาพบรรยากาศที่ชมรมไปเยี่ยมชมงานที่ บ.เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล อมตะนคร