ภาพกิจกรรมงาน Safety to School 2016  ณ โรงเรียนวัดขุนทิพย์ ( สาครราษฏร์บำรุง ) 

26 สิงหาคม 2559